معارفه مدیر عامل جدید

Banner

معارفه مدیر عامل جدید

روز سه شنبه 22 شهریور ماه آقای مهندس حمید سلطانیانی طی حکمی از سوی مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن روی ایران به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملَی سرب و روی ایران منصوب شدند.

مهندس سلطانیانی با  بیش از 30 سال سابقه فعالیت در حوزه صنعت مدیریت شرکت سیمان زنجان، مدیریت عامل شرکت سیمان خمسه، مدیریت کارخانجات شرکت ملَی سرب و روی ایران، مدیریت عامل شرکت صنعت روی زنگان را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

تماس با ما

درخواست تماس