تولید هیدرواکسید

واحد هیدرواکسید

یکی از چالش هایی که همواره در صنعت تولید روی وجود داشته است مسئله تامین مواد اولیه است. در راستای مقابله با این چالش بزرگ و همچنین افزایش بهره وری تولید واحد کیک شویی(BZS) شرکت ملی سرب و روی ایران با تکیه بر دانش و توانایی های داخلی در سال 1393 با ظرفیت حدودی 200 تن کیک شویی در روز مورد بهره برداری قرار گرفت. با استفاده از این خط تولیدی عیار کیک های باطله خروجی کارخانه روی این شرکت تا 1/1 درصد قابل کاهش است.

در سال های اخیر با انجام پروژه های بهبود و استفاده از دانش و مهارت مهندسان این شرکت ظرفیت واحد کیک شویی از 200 تن در روز به 500 الی 600 تن در روز رسیده است و در حال حاضر با همین ظرفیت این کارخانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شایان ذکر است ذیل سایه الطاف الهی در طرح های توسعه آتی شرکت ملی سرب و روی افزایش ظرفیت این واحد به 1000 الی 1200 تن در روز کیک شویی، پیش بینی شده است.

 

تماس با ما

درخواست تماس