جهش 80درصدی تولید نقره

Banner

جهش 80درصدی تولید نقره

در سال "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها" با عنایت بر فرمایشات حکیمانه رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر تقویت تولید ملی، شرکت ملی سرب و روی ایران توانست با اتکا بر لطف الهی و تلاش شبانه روزی پرسنل زحمتکش خود تولید قرص نقره را نزدیک به 80 درصد نسبت به بازه پنج ماهه مشابه سال گذشته افزایش دهد.

لازم به ذکر است فلز نقره یکی از فلزات گرانبها و استراتژیک بوده و تولید این فلز در سال های اخیر در شرکت ملّی سرب و روی ایران رشد چندین برابری داشته است.

امید است با استعانت از الطاف الهی و کار و تلاش پرسنل و مدیران این شرکت روند رو به رشد تولید این محصول ادامه یابد.

در سال "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها" با عنایت بر فرمایشات حکیمانه رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر تقویت تولید ملی، شرکت ملّی سرب و روی ایران توانست با اتکا بر لطف الهی و تلاش شبانه روزی پرسنل زحمتکش خود تولید قرص نقره را نزدیک به 80 درصد نسبت به بازه پنج ماهه مشابه سال گذشته افزایش دهد.

لازم به ذکر است فلز نقره یکی از فلزات گرانبها و استراتژیک بوده و تولید این فلز در سال های اخیر در شرکت ملی سرب و روی ایران رشد چندین برابری داشته است.

امید است با استعانت از الطاف الهی و کار و تلاش پرسنل و مدیران این شرکت روند رو به رشد تولید این محصول ادامه یابد.

تماس با ما

درخواست تماس