آخرین اخبار

آگهی دعوت ب مجمع عمومی فوق العاده

دعوت به مجمع عمومی سالانه

دعوت به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام

ادامه مطلب
عروج رئیس‌جمهور مردمی و مجاهد، شهید آیت الله رئیسی

عروج رئیس‌جمهور مردمی و مجاهد، شهید آیت الله رئیسی را به رهبر معظم انقلاب و ملت ایران تسلیت می‌گویم

ادامه مطلب
دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت

ادامه مطلب

تولیدقرص نقره

2,075 کیلوگرم

تولید سال1401

تولید سرب

3,861 تن

تولید سال 1401

تولید روی

4,405 تن

تولید سال 1401

تماس با ما

درخواست تماس